KONTAKTY

Prodej sportovních potřeb
Metylovice 341
tel: 601 521 875
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 500 Kč
skladem
naše cena 1 500 Kč
skladem
naše cena 1 500 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 500 Kč
skladem
naše cena 800 Kč
skladem
naše cena 1 500 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  PETR PINK, (Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb) se sídlem Metylovice 341, 739 49 Metylovice, IČ: 47649348,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kulecnikovataga.cz

Kupní smlouva ve smyslu § 588 a následujících Občanského zákoníku nebo § 409 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku vzniká v okamžiku objednání zboží kupujícím v internetovém obchodu www.kulecnikovataga.cz a následným potvrzením objednávky prodávajícím. Objednáním zboží kupující vyjadřuje souhlas s obsahem VOP a Reklamačním řádem a potvrzuje, že kupní smlouva uzavřená mezi ním a prodávajícím je výrazem jeho svobodné vůle, byla uzavřena na základě dostatku informací   o nakupovaném zboží a není pro zákazníka nevýhodná. Zákazník, který není podnikatelem výslovně prohlašuje, že z ustanovení těchto obchodních podmínek a vzniklého obchodního závazkového vztahu nevyplývá zhoršení jeho právního postavení vůči prodávajícímu.
2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí  či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


3. Otevírací doba


Objednávky přes internetový obchod na adrese www.kulecnikovataga.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


4. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky.


5. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


6. Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1.    Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu  ) s textem: „Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
2.    Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
3.    Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být řádně zabaleno, musí být vráceno kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Zboží nesmí být zjevně opotřebeno. Prodávající je oprávněn po spotřebiteli vymáhat náhradu za uvedení zboží do původního stavu. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit.
4.    Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
5.    Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.
6.    V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


7. Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

8, Platební podmínky
  • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
  • na dobírku při doručení zboží přepravní společností (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


9. Dodací podmínky

  • osobní odběr

  • Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@kulecnikovataga.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

10. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 12.10.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád:

Důležité upozornění: 
Při reklamaci zboží zakoupeného v našem e-shopu je vždy nutné toto zboží zaslat na níže uvedenou reklamační adresu. Do zásilky nezapomeňte přiložit dopis s popisem důvodu reklamace, zpáteční adresou a kontaktním tel. spojením. 
Zboží zakoupené v našem e-shopu lze reklamovat na naší kamenné provozovně osobním předáním na reklamační adrese. 

Obecné: 
Tento reklamační řád je platný od 24,10.2013
Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Prodej a oprava sportovních potřeb. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. 

Délka záruky: 
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem. 

Postup a podmínky reklamace: 
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis. Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.